วารสาร The Bangkok Medical Journal เป็นวารสารวิชาการของเครือ BDMS ซึ่งเป็น peer-reviewed medical journal ของเครือโรงพยาบาลเอกชนฉบับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2011 เผยแพร่ไปแล้วกว่า 19 ฉบับ ตีพิมพ์บทความไปแล้วกว่า 386 บทความ โดยผู้เขียน 252 คน มีผู้บอกรับเป็นสมาชิกกว่า 10,000 คน ทำให้วารสารมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และทำให้ผลงานวิจัยเป็นที่รุ้จักในระดับสากล.

Go to Website